ICT programmeren - Databankbeheer - Het verenigingsleven - 4 - De databank configureren

We zijn lid van een vereniging en we wensen de leden, de activiteiten en welke leden er op welke activiteiten aanwezig zijn en/of taken vervullen bijhouden in een databank.

In de vorige taak hebben we het DBMS (hopelijk) succesvol geïnstalleerd. In deze taak gaan we nu, binnen het DBMS, de databank configureren en beveiligen. Op het einde van de taak is de databank operationeel en beveiligd.

Modules: