IC BC283 - kan strategieën aanwenden om een databank te beveiligen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC283, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: