ICT en administratie

De opleiding ICT en administratie richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen wil versterken, in het bijzonder op het vlak van contentcreatie, communicatie en informatiemanagement.


In de opleiding ICT en administratie leert de cursist:

 • op het vlak van informatie:
  gegevens en bestanden organiseren en beheren, zowel online als offline alsook informatie en content delen;
 • op het vlak van communicatie:
  een verscheidenheid aan ICT-tools gebruiken om met anderen te communiceren, afspraken te plannen, content en informatie te delen en te presenteren;
 • op het vlak van contentcreatie:
  een verscheidenheid aan digitale content ontwikkelen, al dan niet samen met anderen, voornamelijk voor administratieve toepassingen.
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
De opleiding ICT en administratie kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Handel.
 
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast heeft de opleiding ICT en administratie ook nog volgende 4 modules gemeenschappelijk met andere opleidingen:
 • de module ‘Bestanden offline en online organiseren en beheren’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken;
 • de modules ‘Samen content ontwikkelen’ en ‘Content presenteren’ zijn gemeenschappelijk met de opleiding ICT in een educatieve context;
 • de module ‘E-services’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT en sociale media.

Aan de slag met ICTE-communicatie, internet en online dienstenEenvoudige content aanmakenBestanden offline en online organiseren en beherenSamen content ontwikkelenTeksten verwerkenCijfergegevens verwerkenContent integrerenGegevens beherenFuncties automatiserenE-servicesE-planning en informatiemanagementContent presenterenICT en administratie

Code: 
AO IC 102
Studiegebied: 
Studiegebied informatica- en communicatietechnologie.
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT en administratie”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 780 lestijden.
Diploma: 
Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.