Start to ICT

De opleiding Start to ICT richt zich tot de beginnende ICT-gebruiker die:
 • een minimale technische zelfraadzaamheid wil verwerven op het vlak van ICT alsook;
 • een minimale zelfredzaamheid op het vlak van digitale informatie en communicatie;
 • en zich kritisch en veilig online wil begeven.
De twee modules van de opleiding Start to ICT zijn tevens de vertrekmodules voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT.
Modulair trajectAan de slag met ICTE-communicatie, internet en online dienstenStart to ICT
In de opleiding Start to ICT leert de cursist 
 • op het vlak van informatie
  efficiënt online informatie opzoeken en er kritisch mee omgaan. Hij leert tevens diverse vormen van content (teksten, afbeeldingen, muziek, filmpjes, webpagina’s…) opslaan en organiseren;
 • op het vlak van communicatie
  basisfunctionaliteiten van e-communicatiemiddelen en sociale media op een veilige en gepaste manier gebruiken om met anderen te communiceren en om content te delen;
 • op het vlak van contentcreatie
  eenvoudige digitale content aanmaken;
 • op het vlak van veiligheid
  elementaire handelingen stellen om apparatuur en data te beschermen;
 • op het vlak van probleemoplossing
  doelgericht hulpbronnen raadplegen en ICT gebruiken voor routinematige handelingen.
Leergierigheid en de bereidheid om de eigen ICT-competenties up-to-date te houden zijn in deze opleiding belangrijke na te streven attitudes.
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in de opleidingen:
 
PDF-bestand: 
Code: 
AO IC 101
Studiegebied: 
Studiegebied informatica- en communicatietechnologie.
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Deze opleiding leidt tot het certificaat “Start to ICT”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 120 lestijden.