ICT besturingssystemen en netwerken

De opleiding ICT besturingssystemen en netwerken behoort tot het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.
 
De opleiding ICT besturingssystemen en netwerken richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn technische ICT-vaardigheden wil uitbreiden en zelfstandig besturings- en andere software wil kunnen installeren, soft- en hardwareproblemen oplossen en netwerken opzetten en onderhouden.
 
In de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken leert de cursist:
  • op het vlak van informatie: zowel online als offline gegevens en bestanden organiseren en beheren;
  • op het vlak van veiligheid: beveiligingsstrategieën uitwerken en toepassen om ICT-apparatuur, - netwerken, programma’s en gegevens tegen risico’s te beschermen;
  • op het vlak van probleemoplossend vermogen: strategieën uitwerken en toepassen om een breed spectrum van ICT-problemen te detecteren en op te lossen.
De attitude om bij te blijven met nieuwe technologische ontwikkelingen is in deze opleiding essentieel.
 
De opleiding ICT besturingssystemen en netwerken kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Mechanica-elektriciteit (computeroperator, netwerktechnicus …) of in het hoger (beroeps-)onderwijs.
 
Aan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Bestanden offline en online organiseren en beheren Eenvoudige hard- en softwareproblemen Eenvoudige netwerken ICT-veiligheid Complexe hard- en softwareproblemen Complexe netwerken Installatie en configuratie ICT besturingssystemen en netwerken Automatisatie Virtualisatie
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast heeft de opleiding ICT besturingssystemen en netwerken ook nog volgende modules gemeenschappelijk met andere opleidingen:
  • de module ‘Bestanden offline en online organiseren en beheren’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT en administratie;
  • de uitbreidingsmodule ‘Virtualisatie’ is gemeenschappelijk met de opleiding Netwerktechnicus uit het studiegebied “Mechanica-elektriciteit”.
 
Code: 
AO IC 108
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT besturingssystemen en netwerken”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 540 lestijden.
Diploma: 
Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.