Complexe netwerken

In deze module leert de cursist complexe – bekabelde en draadloze – netwerken installeren, configureren en beveiligen. Hij leert tevens complexe netwerkproblemen oplossen.

Instapvoorwaarden
Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten en Eenvoudige netwerken.
 
Dat de cursist de basiscompetenties van de module Aan de slag met ICT reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:
  • het deelcertificaat van de module Aan de slag met ICT (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Initiatie in de informatica of een deelcertificaat van eerder welke andere module uit één van volgende opleidingen: Informatica: toepassingssoftware, Informatica: computer- en besturingssytemen en netwerken of Informatica: programmeren
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Aan de slag met ICT  (Start 1)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module E-communicatie, internet en online diensten reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module E-communciatie, internet en online diensten (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Internet 1 of van de module Webdesign 1 uit Informatica: toepassingssoftware
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module E-communciatie, internet en online diensten (Start 2)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module Eenvoudige netwerken reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module Eenvoudige netwerken  (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Peer-to-peer netwerken uit Informatica: Computer- en besturingssystemen en netwerken
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Eenvoudige netwerken.
Modulecode: 
M IC 417
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.