Virtualisatie

Na de opleiding “ICT besturingssystemen en netwerken” kan (facultatief) de uitbreidingsmodules Virtualisatie gevolgd worden. In deze module worden de kenmerken van virtualisatie uitgediept. Virtualisatie is het opzetten van een virtuele (in plaats van werkelijke) versie van een systeemonderdeel, zoals een besturingssysteem, server, opslagapparaat of netwerkbron. Na het beëindigen van deze module kan de cursist een virtuele omgeving opzetten en onderhouden.
 

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de modules van de opleiding.

Modulecode: 
UM IC C851
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
40 lestijden.