Webcontent

De opleiding Webcontent behoort tot het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.
 
De opleiding Webcontent richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, digitale content wil optimaliseren, publiceren en beheren.
 
De opleiding focust voornamelijk op de domeinen communicatie en contentcreatie. Content aanmaken voor het web is niet hetzelfde als content ontwikkelen voor traditionele media, omdat gebruikers deze content op een andere manier ‘lezen’, en
omdat er andere factoren zijn om rekening mee te houden, zoals zoekrobots. Via een verscheidenheid aan ICT-tools leert de cursist zijn informatie of boodschap efficiënt naar zijn doelpubliek overbrengen.
 
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
De opleiding Webcontent kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken.
 
WebcontentAan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Een eenvoudige webomgeving aanmaken Content webklaar maken Weblay-out en -functionaliteiten Webpublicaties optimaliseren Webcontent Scripts aanpassen
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast is ook de uitbreidingsmodule ‘Scripts aanpassen’ gemeenschappelijk met de opleiding App-ontwikkeling.
 
PDF-bestand: 
Code: 
AO IC 106
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Webcontent
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 360 lestijden.