Scripts aanpassen

Na de opleiding “Webcontent” kan (facultatief) een uitbreidingsmodule gevolgd worden. In deze uitbreidingsmodule leert de cursist scripts aanpassen teneinde digitale informatie op webpagina’s of voor apps te verwerken en te visualiseren.
 

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de modules van de opleiding.

Modulecode: 
UM IC G485
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.