Weblay-out en -functionaliteiten

In deze module leert de cursist de structuur en de opmaak van de webomgeving aanpassen en functionaliteiten toevoegen.
 
Instapvoorwaarden
Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten en Een eenvoudige webomgeving maken.
 
Dat de cursist de basiscompetenties van de module Aan de slag met ICT reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:
  • het deelcertificaat van de module Aan de slag met ICT (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Initiatie in de informatica of een deelcertificaat van eerder welke andere module uit één van volgende opleidingen: Informatica: toepassingssoftware, Informatica: computer- en besturingssytemen en netwerken of Informatica: programmeren
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Aan de slag met ICT  (Start 1)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module E-communicatie, internet en online diensten reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module E-communciatie, internet en online diensten (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Internet 1 of van de module Webdesign 1 uit Informatica: toepassingssoftware
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module E-communciatie, internet en online diensten (Start 2)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module Een eenvoudige webomgeving maken reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module Een eenvoudige webomgeving maken  (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Webdesign 1  uit Informatica: toepassingssoftware
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Een eenvoudige webomgeving maken.
 
Modulecode: 
M IC 483
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.