IC BC017 - kan ICT veilig en duurzaam gebruiken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC017, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: