Automatisatie

Na de opleiding “ICT besturingssystemen en netwerken” kan (facultatief) de uitbreidingsmodules Automatisatie gevolgd worden. In deze uitbreidingsmodule leert de cursist routinetaken automatiseren in besturingssystemen en/of netwerken.

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de modules van de opleiding.

Modulecode: 
UM IC 418
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.
Authentieke leertaken: