IC BC063 - kan digitale informatie lokaliseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC063, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: