Informatie

  • Informatie doorzoeken, opzoeken en filteren
    Toegang hebben tot en opzoeken van online informatie; informatienoden benoemen; relevante informatie vinden; bronnen effectief selecteren; navigeren tussen online bronnen; persoonlijke informatiestrategieën creëren.
  • Informatie beoordelen
    Informatie verzamelen, verwerken, begrijpen en kritisch beoordelen.
  • Informatie opslaan en terugvinden
    Informatie en inhouden bewerken en opslaan om makkelijker terug te vinden; informatie en gegevens organiseren.