IC BC079 - kan databasemanagementdiensten, -software of -applicaties gebruiken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC079, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: