Basiscompetenties + invullingen van de module

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 
 • kritisch omgaan met code, antwoorden op fora,...
 • kritisch keuze maken van de gebruikte software.
 • is zich bewust van de regelgeving omtrent copyright van afbeeldingen, muziek.
 • bronnen kritisch benaderen.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 
 • ergonomie (zithouding, regelmatig pauzeren,...).
 • recente versie van frameworks, programmeertaal gebruiken.
 • recente versie van IDE gebruiken.
 • betekenisvolle namen kiezen.
 • heeft oog voor robuustheid programma.
 • zorgt ervoor dat gebruiker geen fouten kan maken: validatie van input,...
 • heeft oog voor indentering van de code.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC023

Opleiding: 
 • concrete probleemstelling oplossen via programmeren, bijv. BMI-bepaling.
 • inzicht verwerven in complexiteit van probleemstelling: een eenvoudig probleem is niet altijd (meestal niet) via een ‘eenvoudig programma’ op te lossen.
 • heeft inzicht in de verschillende programmeertalen en hun specifieke toepassingsgebieden (Javascript: clientside, PHP serverside): wanneer kies je voor welke programmeertaal (verplaatsen naar start to program).
 • inzicht in de mogelijkheid en beperkingen van de gekozen ontwikkelomgeving.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC024

Opleiding: 
 • tutorials raadplegen, youtube …
 • fouten googlen, stackoverflow.
 • helpfunctie gebruiken.
 • specifieke documentatie op het web.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC236

Opleiding: 
 • duplicerende code vervangen door een functie.
 • code van derden begrijpen en alternatieve oplossingen ontwerpen.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC241

Opleiding: 
 • Een programma bevat als mogelijke functionaliteiten:
  • variabelen en constanten declareren.
  • het juiste primitieve of objectdata type kiezen.
  • eenvoudige samengestelde datatypes gebruiken: vb. objecten.
  • datatypes converteren.
  • de controlestructuren gebruiken.
  • argumenten doorgeven naar functieparameters.
  • het programma laten reageren op events.
  • correct gebruik van globale of lokale variabelen.
  • eenvoudige lijsten aanmaken (arrays).
  • inzicht in het begrip ‘klassen’.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC244

Opleiding: 
 • De gekozen ontwikkelomgeving is normaal gericht op specifieke hardware en software. Denk aan webapps voor internet, mobiele apps voor mobiele toestellen, Arduino kan gebruikt worden voor het programmeren van electronische toestellen, er moet ook kunnen geprogrammeerd worden in een 3D-omgeving of VR, Cinema4D, After Effects,...

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC247

Opleiding: 
 • HTML, XAML,...
 • 3D-objecten.
 • bestaande functies of bibliotheken gebruiken.
 • CSS
 • inleiding objectoriëntatie: inzicht in hiërarchie tussen klassen.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC249

Opleiding: 
 • render settings in 3D-omgeving.
 • culture instellingen (taal, land, getalnotatie...).
 • plugins installeren.
 • tool personaliseren.

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC257

Opleiding: 
 • verschillende besturingselementen op een correcte manier kiezen en gebruiken.
 • output op een gebruiksvriendelijke manier weergeven.
 • programma op een vertrouwde manier (voor de gebruiker) opbouwen.
 • gebruiksvriendelijke foutafhandeling: foutmelding, …

Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten - mogelijke invulling van BC344

Opleiding: 
 • begrijpt eenvoudige probleemstelling ten volle.
 • analyseert probleemstelling in functie van de gekozen ontwikkelomgeving.