IC BC250 - kan bij het programmeren in functie van een specifieke ontwikkelomgeving, een juiste logica volgen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC250, per module, een invulling.