IC BC249 - kan de instellingen van een specifieke ontwikkelomgeving wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC249, per module, een invulling.