Basiscompetenties + invullingen van de module

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de bronnen van afbeeldingen en tekeningen kritisch beoordelen op betrouwbaarheid
 • Beseft dat afbeeldingen en tekeningen kunnen gemanipuleerd zijn
 • Kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps in ruil voor het gebruik van hun afbeeldingen/tekeningen.
 • Is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het online plaatsen van afbeeldingen/tekeningen (bv. het maken van profielen voor reclamedoeleinden, het gebruiksrecht op de geplaatste bestanden,...).
 • Weet welke afbeeldingen/tekeningen mogen gebruikt worden om te bewerken, te publiceren.
 • Kan gericht licentievrije afbeeldingen/tekeningen opzoeken.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan oordelen of een toestel voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor het maken van tekeningen.
 • Maakt reservekopieën van het materiaal.
 • Kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (opletten voor ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
 • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia.
 • Houdt rekening met energie- en materiaalverbruik (niet onnodig afdrukken, printinstellingen aanpassen, eerst proefafdrukken maken, …).
 • Kan veilige wachtwoorden instellen.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan eenvoudig drukwerk (visitekaartje, briefhoofd, affiche, geïllustreerde postkaart, basisopmaak maken voor een krantje …) maken met een tekenprogramma
 • Kan een eigen logo en huisstijl creëren
 • Kan een wireframe en mockup maken voor het grafisch ontwerp van een website
 • Kan een vereenvoudigd stratenplan tekenen
 • Kan een creatieve tekening maken ter illustratie van een boek, website, …

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC024


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan zoeken naar antwoorden via de helpfunctie van het toepassingsprogramma.
 • Kan zoeken naar antwoorden via een forum.
 • Kan op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines
 • Kan zelfstandig bijleren via online video’s.
 • Raadpleegt tutorials, artikels, boeken, … om aangeleerde technieken up to date te houden.
 • Kan in pakketten van eenzelfde familie de menu-items analoog gebruiken.
 • Kan inspiratie opdoen via media (pinterest, moodboards, computermagazines,…).
 • Durft te experimenteren, durft gebruik maken van nog niet aangeleerde gereedschappen, opties, instellingen,…  om een opdracht te realiseren.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC167


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan materiaal van diverse bronnen op verschillende manieren digitaliseren.
 • Kan een lay-out samenstellen met verschillende elementen (beelden, teksten, tekeningen, …).
 • Kan objecten uitlijnen en distribueren.
 • Kan geïmporteerde objecten passend integreren in tekeningen.
 • Kan effecten en transparantie toepassen op objecten.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC173


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan op basis van bestaande vormen nieuwe gecombineerde vormen maken.
 • Kan een tekening maken met vectoren (rechte en vloeiende lijnen, hoeken).
 • Kan een vectortekening aanpassen (van rechte lijnen en hoeken naar vloeiende lijnen en vice versa).
 • Kan fotomateriaal integreren in een tekening.
 • Kan tekst aan een tekening toevoegen en aanpassen.
 • Kan tekeningen vullen en omlijnen met kleur, verlooptinten, patronen, structuren, ... in functie van een bepaald thema.
 • Kan transparantie en effecten (schaduwen, gloed, overvloeimodi, …) toepassen op tekeningen.
 • Kan een creatieve tekening maken met penselen en andere artistieke gereedschappen.
 • Kan tekeningen op een efficiënte manier hergebruiken en aanpassen door gecentraliseerd te werken (stijlen, symbolen, verlopen, patronen, … opslaan voor hergebruik).

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC174


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan de kleuren van een tekening aanpassen om deze te laten passen in een bepaalde opmaak of thema.
 • Kan een tekening transformeren (vergroten/verkleinen, roteren, spiegelen, …) in functie van het gewenste eindresultaat.
 • Kan de vorm van een vectortekening aanpassen in functie van een redesign (update van de look en feel).

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC186


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan in verschillende bestandsformaten opslaan in functie van het doel (bv. om te kunnen versturen, om te kunnen importeren, om te kunnen bewerken, om te beschermen, …).

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC195


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kent de begrippen auteursrecht en portretrecht.
 • Gebruikt bronvermelding waar nodig.
 • Kan het licentiesysteem ‘Creative Commons’ via creativecommons.org gebruiken.
 • Kan een watermerk/logo op het werk plaatsen.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC288


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctrl+alt+del of “forceer stop”).
 • Kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket.
 • Kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren.
 • Kan werken met de helpfunctie van een programma.
 • Kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen.
 • Kan een online chat-helpdesk gebruiken.
 • Kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker).
 • Kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken.
 • Kan nagaan waarom de printer niet werkt.
 • Kan nagaan waarom een afdruk er anders uit ziet dan verwacht.

Eenvoudige creatieve tekeningen - mogelijke invulling van BC299


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

 • Kan werken met linialen, rasters, hulplijnen.
 • Kan de voorkeuren van de software aanpassen.
 • Kan sneltoetsen gebruiken. 
 • Kan de interface/werkruimte van software naar zijn hand zetten om zo sneller en gerichter te kunnen werken.