IC BC299 - kan de basisinstellingen van applicaties om tekeningen te maken en te bewerken, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC299, per module, een invulling.