Aan de slag met ICT - Problemen oplossen met de Probleemoplosser

Er kunnen zich heel wat problemen voordoen wanneer u werkt met Windows 10. U kunt niet printen, er komt geen klank uit uw speakers, u hebt geen verbinding met internet,…

Windows 10 komt met heel wat tools om veel voorkomende problemen zoals: niet kunnen printen, geen internetverbinding, video’s spelen niet correct af,…. Leer de cursist dat deze tools bestaan en dat ze eenvoudig kunnen gebruikt worden (maar geen garantie bieden dat het probleem ook zal effectief opgelost worden). De Probleemoplosser zou bij een probleem de eerste reflex van de cursist moeten worden.