Eenvoudige hard- en software problemen: Windows 10 probleemoplosser

Er kunnen zich heel wat problemen voordoen wanneer u werkt met Windows 10. U kunt niet printen, er komt geen klank uit uw speakers, u hebt geen verbinding met internet,…

De Probleemoplosser is misschien reeds aan bod gekomen als eerste hulp in de module “Start to ICT”. Omdat dit de eerste hulp, en soms de meest eenvoudige oplossing biedt, voor Windows 10 kan de Probleemoplosser opnieuw aan bod komen maar ditmaal misschien wat gedetailleerder. Het volstaat niet meer dat de cursist weet heeft van het bestaan maar de Probleemoplosser ook effectief gebruikt.