ICT programmeren - Gegevensbeheer en -beveiliging - Lokaal naar Cloud - Windows Azure Easy Tables

Een bestaande mobiele app, met een lokale databank, overzetten naar de Cloud om zo toegankelijk te maken vanaf meerdere toestellen en voor meerdere gebruikers. We hebben de app reeds aangemaakt met een lokale databank. Maar ondertussen hebben we ons een 2de toestel aangeschaft en is er ook interesse van derden (vrienden en familie) voor de app. We kunnen ons dus niet langer behelpen met een lokale databank (op een specifiek toestel) en kiezen er voor de databank te verplaatsen naar de Cloud, bv. Azure Mobile Easy Tables, om zo de app toegankelijk te maken voor meerdere toestellen en gebruikers.