Gegevensbeheer en -beveiliging

In deze module leert de cursist via broncode gegevens beheren en beveiligen.

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules (zie schema).

Modulecode: 
M IC 506
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.