Basiscompetenties + invullingen van de module

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC013

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • kan de bronnen van mediabestanden kritisch beoordelen op betrouwbaarheid
 • beseft dat mediabestanden kunnen gemanipuleerd zijn
 • kan afwegen welke informatie men over zichzelf wil prijsgeven op websites/apps  in ruil voor het gebruik van hun mediabestanden
 • is zich bewust van de gevolgen op het vlak van privacy bij het (online) verspreiden van mediabestanden (bv. er worden profielen van jou gemaakt voor reclamedoeleinden, je verleent automatisch gebruiksrecht op de geplaatste bestanden, wat bedrijven allemaal te weten komen en kunnen gebruiken, ...)
 • respecteert andermans intellectuele eigendom, weet welke mediabestanden (teksten, afbeeldingen, muziek, filmfragmenten, …) vrij gebruikt kunnen worden (portretrecht, auteursrecht,…) en kan deze gericht opzoeken
 

 

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC017

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • slaat het werk tussentijds op
 • kan reservekopieën maken
 • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor  het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…)
 • kan oordelen of een toestel voldoet aan de minimale hardwarevereisten
 • houdt rekening met energie- en materiaalverbruik (niet onnodig afdrukken, printinstellingen aanpassen, eerst proefafdrukken maken, …)

 

 

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC023

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • kan nagaan waarom de printer niet werkt
 • kan nagaan waarom er geen internetverbinding is
 • kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”)
 • kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket
 • kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren
 • kan werken met de helpfunctie van een programma
 • kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen
 • kan een online chat-helpdesk gebruiken

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC024

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • kan zoeken naar antwoorden via de helpfunctie van het toepassingsprogramma
 • kan zoeken naar antwoorden via een forum
 • kan op het internet zoeken naar antwoorden via zoekmachines
 • kan zelfstandig bijleren via online video’s.
 • raadpleegt tutorials, artikels, boeken, … om aangeleerde technieken up to date te houden.

 

 

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC157

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • toevoegen van tekst, titels, afbeeldingen, video, multimediamateriaal zoals interactieve figuur, site, document of presentatie van dropbox - google drive…
 • toevoegen van urls op tekst binnen de sites
 • Werken met Class Notebook binnen Office365
 • Werken met Classroom binnen Office365
 • Werken met Google Classroom
 • Capisj.be
 • kan een gemaakte Video montage op eigen Youtube-kanaal of eigen vimeo zetten (Privaat) en integreren in de gekozen webruimte
 • kan een gemaakte fotomontage of diavoorstelling integreren in de gekozen webruimte
 • Berichten, foto’s, documenten, video,... plaatsen op facebookgroep

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC158

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • kan url beschikbaar maken voor anderen: via pc, via tablet, via smartphone, via ...
 • kan gebruikersrechten toekennen en betrokken personen toegang verlenen tot de afgeschermde ruimte

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC268

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 • leren werken met een website builder, vb Tack, Weebly, Sway
 • webruimte aanvragen
 • Registreren op je gekozen systeem
 • Facebookgroep aanmaken

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC269

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • kan binnen een website builder zorgen dat er commentaar op de site kan worden geplaatst
 • Template kiezen en gebruiken
 • Structuur maken en menu’s aanmaken
 • Eventuele mappenstructuur aanmaken
 • Bepalen of de facebookgroep zichtbaar moet zijn voor anderen of niet
 • Profielfoto instellen voor de facebookgroep
 • Achtergrond instellen voor de facebookgroep

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC270

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Rollen toekennen
 • OneNote Class Notebook op Office365:
 • Een lesnotitieblok aanmaken via Onenote Class Notebook op Office365
 • Docenten toevoegen aan een Onenote Class Notebook op Office365
 • Studenten toevoegen aan een Onenote Class Notebook op Office365
 • Studentruimten ontwerpen aan een Onenote Class Notebook op Office365
 • Classroom op Office365
 • nieuwe klas aanmaken
 • opdrachten toevoegen 
 • Facebookgroep: ouders toevoegen, studenten, collega’s,... Zelf bepalen wie in je facebookgroep komt en wie niet
 • Bepalen of de facebookgroep zichtbaar moet zijn voor anderen of niet

Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC288

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”)
 • kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket
 • kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren
 • kan werken met de helpfunctie van een programma
 • kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen
 • kan een online chat-helpdesk gebruiken
 • kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker)
 • kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken
 • kan nagaan waarom de printer niet werkt
 • kan nagaan waarom een afdruk er anders uit ziet dan verwacht
 • Taakbeheer/Geforceerde stop gebruiken
 • Dit kan heel ruim zijn, van  heel eenvoudige naar complexe problemen :
  • Hoe wijzig je tekst in hoofdletters naar kleine letters?
  • Hoe vermijd je dat de AutoCorrectie te veel wijzigt?
  • Hoe sorteer je gegevens in een tabel?
  • Hoe komt het dat het resultaat van een formule niet klopt? Werden de juiste cellen gebruikt? -> formule evalueren