IC BC072 - kan digitale informatie analyseren en structureren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC072, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: