IC BC069 - kan de gevonden informatie analyseren en organiseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC069, per module, een invulling.