IC BC027 - kan gegevens van verschillende bronnen samenbrengen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC027, per module, een invulling.