IC BC042 - kan de meest geschikte ICT-tool gebruiken om contacten te beheren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC042, per module, een invulling.