IC BC040 - kan de meest geschikte ICT-tool gebruiken om e-berichten te beheren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC040, per module, een invulling.