ICT & adm - Eenvoudige content aanmaken - Schema voor huishoudelijke taken

U wilt de huishoudelijke taken verdelen onder uw “huisgenoten”. U wilt kunnen bijhouden wie wanneer wat gedaan heeft.

De cursist heeft toegang tot een rekenblad bv. Excel Online via zijn Microsoft Account. De cursist heeft al een rondleiding gekregen in de te gebruiken software. De cursist weet reeds hoe hij een rekenblad kan opmaken en een lijst/tabel kan aanmaken en filteren.