Installatie en configuratie - Gebruikersbeheer in Windows 10

Op een computer werken verschillende gebruikers. Sommige gebruikers mogen programma’s installeren anderen niet. Om te vermijden dat iedereen alles kan doen op de PC zullen er 2 accounts gemaakt worden. Een cursistenaccount die standaardgebruiker is maar geen administratorrechten heeft en een persoonlijke account die wel administratorrechten heeft. Daarnaast is het soms nodig om de ingebouwde administratoraccount in te schakelen voor specifieke programma’s of bewerkingen. Het in- en uitschakelen van de standaardadministrator komt in deze taak ook aan bod. Door een goed gebruik van verschillende gebruikers met gepaste rechten kan de PC veilig gebruikt worden en kan een gebruiker tegen zichzelf beschermd worden. Op de computer moet bv een kind rekenoefeningen maken, door een account met beperkte rechten aan te maken is het mogelijk om veilig te werken. Om een programma uit de store te installeren is een Microsoft account nodig. Het aanmaken en gebruiken van zo’n account wordt uitgevoerd en getest aan de hand van de installatie van een specifieke app.