IC BC076 - kan via broncode ingevoerde gegevens valideren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC076, per module, een invulling.