App-ontwikkeling

De opleiding App-ontwikkeling behoort tot het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.
 
De opleiding App-ontwikkeling richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, en aan de hand van bestaande ICT-tools, eenvoudige apps wil bouwen. Deze opleiding veronderstelt geen voorkennis van programmeertalen noch programmeerervaring.
 
De opleiding focust voornamelijk op het domein van contentcreatie. De cursist leert een eenvoudige app bouwen en deze in een webstore publiceren.
 
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
De opleiding App-ontwikkeling kan tevens als een smaakmaker beschouwd worden voor de algemene opleiding ICT en programmeren of voor professionele beroepsopleidingen programmeren in het hoger (beroeps-)onderwijs.
App-ontwikkelingAan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Een eenvoudige app bouwen Content voor apps App-lay-out en –functionaliteiten Apps optimaliseren App-ontwikkeling Scripts aanpassen
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast is ook de uitbreidingsmodule ‘Scripts aanpassen’ gemeenschappelijk met de opleiding Webcontent.
 
PDF-bestand: 
Code: 
AO IC 107
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “App-ontwikkeling”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 360 lestijden.