Start to create - mogelijke invulling van BC052

Modules: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een logische mappenstructuur op diverse media aanmaken voor het opslaan van mediabestanden.
  • Kan mediabestanden correct opslaan (gepaste naamgeving, extensie,  locatie,...).
  • Is op de hoogte van het bestaan van softwarepakketten/apps om creatieve content te beheren.