Publiceren en communiceren op sociale media - mogelijke invulling van BC046


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Welke informatie zet ik op welk soort sociale media afhankelijk van het soort doelgroep.
  • Niet dezelfde informatie plaatsen op alle soc. kanalen, maar specifiek voor het kanaal gericht (zakelijk kanaal / fun kanaal).
  • Foto’s plaatsen op foto sites. Welke groep, enkel familie? Privé? Vrienden?