Aan de slag met ICT - mogelijke invulling van BC013

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Locatievoorzieningen toestaan/blokkeren.
  • Gebruik van openbare WiFi netwerken.
  • Het wel of niet publiceren van info op sociale media
  • E-mail etiquette
  • Werken met actuele artikels (kranten, websites, sociale media…) die wijzen op ICT problemen en gevaren.