IC BC351 - *is in staat om zijn blik te verbreden en zijn ICT-competenties met betrekking tot de persoonlijke en professionele behoeften te actualiseren

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC351, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.