IC BC201 - kan de webcontent en de webomgeving op elkaar afstemmen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC201, per module, een invulling.