ICT & adm - Cijfergegevens verwerken - Persoonlijk huishoudboekje

U wenst een persoonlijk huishoudboekje bij te houden en hier de nodige analyses op toe te passen.

Deze taak leunt aan bij de taak “Gedetailleerd gezinsbudget per maand.” Maar in deze taak ligt het accent op het gebruik van draaitabellen. De cursist dient dus vooraf notie te nemen over draaitabellen en slicers.