ICT & adm - Cijfergegevens verwerken - Huiswerkagenda - Taken invoeren en weergeven in een kalender

U wilt uw (huis)taken kunnen invullen in een lijst en deze vervolgens weergeven in een kalender.

De cursist is reeds goed vertrouwd met de basisfunctionaliteiten van een rekenblad en kan eenvoudige functies maken. Hij is klaar voor het werken met complexere opzoekfuncties.