ICT & adm - Een hypothecaire lening berekenen

Een particulier wenst vooraleer te investeren in de aankoop van een onroerend goed een aantal simulaties uit te voeren. Van de bank heeft hij al een aantal simulaties gekregen. Maar om zelf beter de mogelijkheden te kunnen vergelijken, wilt hij zelf een rekenblad ontwerpen om de verschillende formules te kunnen vergelijken.

  • Hij wilt weten afhankelijk van de rentevoet en de looptijd hoeveel hij dient af te betalen per maand. Er wordt dus een werkblad ontworpen waarbij hij het kapitaal kan ingeven, de looptijd in aantal maanden en de rentevoet. Er wordt uitgegaan van een vaste maandelijkse afbetaling.
  • Hij wilt deze simulatie vergelijken met de afbetalingen die hij zou doen indien er gewerkt wordt met een degressieve afbetaling (dus vaste kapitaalsaflossingen).
  • In beide scenario’s wilt hij weten hoeveel de lening hem gekost heeft.