IC BC102 - kan online misbruiken en bedreigingen opsporen en waar mogelijk blokkeren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC102, per module, een invulling.