Apps optimaliseren - mogelijke invulling van BC013

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan hulpbronnen (bv. websites, sociale media...) beoordelen op betrouwbaarheid en authenticiteit.
  • Gaat bewust om met het delen van persoonlijke informatie op het internet.
  • Is bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
  • Participeert doordacht via de media aan de publieke ruimte.