IC BC086 - kan een onderbouwde beslissing nemen voor de keuze van een e-service

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC086, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: