IC BC085 - kan de verschillende functies van e-services gebruiken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC085, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: