IC BC084 - kan e-services actief gebruiken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC084, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: