Recht op betaald educatief verlof voor de nieuwe ICT-opleidingen

De nieuwe opleidingsprofielen zijn voorgelegd aan de dienst Betaald Educatief Verlof van het Departement Werk en Sociale Economie. Op basis van hun regelgeving blijkt dat de nieuwe ICT-opleidingen recht geven op betaald educatief verlof.

Een cursist heeft voor één en dezelfde module hoogstens 2x recht op educatief verlof: een keer voor een modulevariant van 60 OF 40 lestijden, en één keer voor de modulevariant van 20 lestijden. 
 
Het minimum van 32 uur is onverkort van toepassing en wordt bekeken op schooljaarbasis: een cursist die educatief verlof wilt opnemen voor de variant van 20 lestijden moet dit binnen hetzelfde schooljaar combineren met een andere module UIT DEZELFDE OPLEIDING om aan minimum 32u te komen.
 
Gemeenschappelijke modules die in meerdere modules voorkomen, worden als één en dezelfde module beschouwd. De administratieve modulecode is het criterium waar op de dienst educatief verlof zich baseert/controleert.