Verlies van onderwijsbevoegdheid

Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs verliest de onderwijsbevoegdheid in een bepaalde vestigingsplaats in de volgende gevallen:
 
1° voor een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding:
 
  • als het daarvan geen enkele module gedurende drie opeenvolgende schooljaren georganiseerd heeft. Of in het geval van een penitentiaire inrichting als het daarvan geen enkele module gedurende drie opeenvolgende schooljaren in geen enkele vestigingsplaats heeft georganiseerd;
  • als het vrijwillig afstand gedaan heeft van de onderwijsbevoegdheid via een melding aan gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be;
  • als het de onderwijsbevoegdheid overgeheveld heeft naar een ander centrum voor volwassenenonderwijs conform punt 8 ;
  • als het de erkenning voor het betreffende studiegebied of de specifieke lerarenopleiding heeft verloren;