Scripts aanpassen - mogelijke invulling van BC013


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Gebruikt geen scripts zonder de toelating van de maker.
  • Kan online gevonden scripts op hun betrouwbaarheid en authenticiteit controleren.
  • Is bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken.
  • Staat stil bij zijn digitale voetafdruk.